Pastaigas ar suņiem

Mūsuprāt, pastaiga ar suni nebūt nav tikai brīvā laika izklaide, bet arī ļoti nozīmīgs darbs. Tieši pastaigas laikā suns mācās komunicēt ar cilvēkiem, citiem dzīvniekiem, apgūst pareizu uzvedību sabiedriskās vietās un iegūst citas turpmākajai dzīvei nepieciešamās prasmes. Vai un ko suns iemācās ir tieši atkarīgs no cilvēka, kas pastaigas laikā ir viņam līdzās.

Svarīgi!

Lai kļūtu par brīvprātīgo suņu staidzinātāju, ir:

 • jābūt vismaz 16 gadus vecam;
 • jānoklausās seminārs brīvprātīgajiem suņu staidzinātājiem.* Seminārs notiek 1 reizi mēnesī, izņemot vasaras periodu un tiek izsludināts patversmes Facebook kontā;
 • personām vecumā no 16 līdz 18 gadiem uz semināru jāierodas ar vecāku izziņu, kurā ir apliecinājums tam, ka vecāki piekrīt šādai aktivitātei un ar to saistītiem riskiem;
 • drošības apsvērumu dēļ, bērni, kas ir jaunāki par 10 gadiem, pastaigās piedalīties nedrīkst.

Pastaigu kārtība:

 • suņu pastaigu laiks, izņemot pirmdienas, ir no plkst. 13.00-17.00. Brīvdienās no 13.00 – 17.00. Pēdējais norādītais laiks ir atgriešanās patversmē;
 • minimālais pastaigas ilgums – 40 minūtes;
 • līdz 16 gadu vecumam suni pavadā pastaigas laikā ved pieaugušais;
 • pirms došanās pastaigā brīvprātīgo žurnālā jāieraksta sava kontaktinformācija un suņa vārds, ar kuru dodas pastaigā;
 • konkrētos suņus, ar ko doties pastaigā, izvēlās patversmes darbinieks;
 • brīvprātīgajiem jāierodas pastaigām piemērotā apģērbā un apavos. Piedāvājam slēdzamus skapīšus brīvprātīgo somām;
 • pastaigā ar patversmes suni ir aizliegts ņemt līdzi savu mājdzīvnieku.

Ievēro:

 • NEKAD nelaid suni brīvsolī bez pavadas;
 • NEĻAUJ sunim ēst no zemes un nebaro dzīvniekus bez personāla atļaujas;
 • NEĻAUJ sunim vārtīties pa zemi;
 • NELAID  suni klāt kaķiem, cilvēkiem un citiem suņiem, izņemot patversmes pastaigu biedriem;
 • NEĻAUJ sunim vilkt pavadu un neskrien sunim pakaļ;
 • ja netiec galā ar konkrēto suni, VED viņu atpakaļ uz patversmi un darbinieks Jums iedos citu suni!

Suņu staidzināšanas semināri

Semināra klausītāji tiks iepazīstināti ar suņu staidzināšanas instruktāžu un suņu psiholoģijas pamatiem. Pēc semināra tiks izsniegta brīvprātīgā apliecība, kuru turpmāk būs jāuzrāda, ierodoties uz pastaigu.

 • Semināra ilgums – 3 stundas.
 • Seminārs notiek 1 reizi mēnesī, izņemot vasaras periodu.
 • Informācija par nākamā semināra datumu tiek publicēta patversmes mājaslapā un Facebook kontā.
 • Vēlamais ziedojums par semināru – 5 EUR, kas tiks izlietots patversmes “Labās mājas” uzturēšanai.
 • Informējam, ka semināra laikā iespējama fotogrāfēšana.

* Saistībā ar Covid-19 situāciju, kas pieprasa drošas distances ievērošanas nodrošināšanu starp visiem apmeklētājiem, suņu staidzināšanas semināri kādu laiku periodu netiks rīkoti. Taču, tā kā ir daudz gribētāju, kuri vēlas izvest pastaigā patversmes suņus, ir pieņemts lēmums atļaut doties pastaigā, noklausoties īsu pamatinstruktāžu uzreiz pirms pastaigas. Lēmums darbojas līdz brīdim, kad tiks atsākti semināri.